Avtal vid uthyrning av bostäder

”Bostadskort inlägg”

Inlägg

När du hyr ut ditt boende kan du upprätta ett hyresavtal med hjälp av ett bostadskort. Bostadskortet omfattar olika typer av boenden. Beställ bostadskort.

Föräldramedgivande – internationella resor

Läs om polisens arbete mot otillåtna resor och hur du efterföljer reglerna.
Så här skaffar du ett föräldramedgivande. Länder och flygbolag arbetar aktivt för att skydda minderåriga internationellt med tanke på det ökande antalet fall av bortförande av barn.

I Sverige och internationellt är det en prioriterad uppgift för polisen och gränskontroller att skydda barn från olika former av brottslighet, inklusive människohandel och olagliga resor där barn reser utan föräldramedgivande från vårdnadshavare. Polisens insatser fokuserar på att förebygga och förhindra sådana handlingar för att säkerställa barns välbefinnande och säkerhet.

Flygbolagen spelar en viktig roll genom att samarbeta och bistå med att identifiera och rapportera misstänkta fall av otillåtna resor med barn. Deras deltagande i att kräva föräldramedgivande är avgörande för att förstärka gränskontroller och säkerställa barns säkerhet under resor. Flyg är det främsta transportmedlet vid bortföranden där vårdnadshavare är inblandade, och det är även på flygplatser som säkerhetsåtgärderna för minderåriga är som strängast.

Ökat antal barn som först bort

På kort tid har fler än tusen barn förts ut ur Sverige utan tillstånd, och fler länder inför nu strängare internationella gränskontroller för resande med barn. Som reslutat har ett växande antal föräldrar hindrats vid gränskontroller på grund av bristande nödvändiga tillstånd för att ta med sina barn utomlands.

Praktiskt taget alla länder har bestämmelser om föräldramedgivande för internationella resor med barn, och målet är att säkerställa samtycke från båda vårdnadshavarna för resan, och inte att förhindra barn från att resa.

Beställ föräldramedgivande blankett online

För att minderåriga ska kunna resa är det viktigt att föräldramedgivandet skaffas innan avresan. Du kan ansöka om tillståndet online i enlighet med bestämmelserna om föräldramedgivande hos Utrikesgruppen.

Du ansöker om tillståndet och sedan skickas föräldramedgivandet i PDF till dig, vilken den minderårige sedan ska ha med sig under resan. Tillståndet bekräftar att vårdnadshavarna har godkänt att den minderårige får resa och ska visas upp för den gränskontroll, flygbolag eller myndighet som kräver tillståndet.

När du hyr ut ditt boende kan du upprätta ett hyresavtal med hjälp av ett bostadskort. Bostadskortet omfattar olika typer av boenden såsom: hyresrätt, bostadsrätt, villa, fritidshus, äganderätt, kedjehus, parhus, radhus, kolonistuga, attefallshus eller vid inneboende.

När du hyr ut ditt boende kan du upprätta ett hyresavtal med hjälp av ett bostadskort. Bostadskortet omfattar olika typer av boenden såsom: hyresrätt, bostadsrätt, villa, fritidshus, äganderätt, kedjehus, parhus, radhus, kolonistuga, attefallshus eller vid inneboende. Beställ bostadskort.