Avtal vid uthyrning av bostäder

”Om Bostadskort.se”

Om tjänsten

Om tjänsten bostadskort

Bostadskort för alla former av bostäder och hus.

Generell information

Ett bostadskort är ett hyresavtal för dig som ska hyra ut en hyresrätt, bostadsrätt, villa, fritidshus, äganderätt, kedjehus, parhus, radhus, kolonistuga, attefallshus eller när du har en inneboende.

Bostadskortet fungerar för alla former av bostäder och hus.

 

Trygghet

Ett bostadskort som är ett hyreskontrakt är viktigt eftersom det fastställer de villkor och förpliktelser som båda parter, både hyresgästen och uthyraren, måste följa. Det ger en tydlig struktur för hyresförhållandet och kan användas om det skulle uppstå tvister eller oklarheter. Dessutom ger det juridisk trygghet och kan bidra till att undvika konflikter genom att klargöra rättigheter och skyldigheter från början.

Så skaffar du bostadskort

För att beställa ett bostadskort ska du fylla i alla obligatoriska uppgifter för att göra handlingen giltig.

Spara en varsin kopia

Båda parterna bör spara en varsin kopia av bostadskortet.