Avtal vid uthyrning av bostäder

”Bostadskort inlägg”

Inlägg

När du hyr ut ditt boende kan du upprätta ett hyresavtal med hjälp av ett bostadskort. Bostadskortet omfattar olika typer av boenden. Beställ bostadskort.

Vårdnadsvalet – vad händer med barnen om föräldrar avlider?

Webbplatsen www.vardnadsvalet.se.
Har du funderat på var dina minderåriga barn ska bo och av vem de ska uppfostras om du skulle avlida eller på annat sätt inte längre klara av att ta hand om dem.

Ibland kan dödsfall komma plötsligt och om barnen är små kan det bli en jobbig upplevelse för dem. Som förälder kan det därför ligga i ditt intresse att dokumentera din önskan genom en viljeyttring i ett vårdnadstestamente där du beskriver ditt önskemål om vem som ska få vårdnaden av barnet, detta i händelse av dödsfall, sjukdom eller oförmåga att ta hand om barnet.

Vårdnadsvalet visar vårdnadshavarens yttersta vilja i skriftlig form över vem som ska ha vårdnaden av barn. Att deklarera detta borde vara en självklarhet för föräldrar som har minderåriga barn, man vet ju aldrig vad som kan hända.

Barnens välbefinnande

Det kan finnas många olika orsaker till varför man önskar att en viss person tar över vårdnaden och varför man absolut inte vill att en annan inte gör det. Det kan finnas kulturella skillnader, uppfostringsmetoder, familjevärderingar och så vidare. Många vill också trygga sitt barns identitet och inte låta en socialsekreterare bestämma över var barnet ska bo i framtiden.

Att vara med och planera för sitt barns välbefinnande är en ansvarsfull handling från föräldrarnas sida.

Superviktig strategi för omsorg

Beroende på föräldrarnas situation finns det flera val hos Vårdnadsvalet, vilka är: 

  • 1. Vårdnadstestamente (VV201) – Detta väljer vårdnadshavare som vill dokumentera sin önskan om vårdnad av barn vid dödsfall, sjukdom eller annat som i kommande tid kan göra vårdnadshavaren oförmögen att ta hand om barnet. Skaffa vårdnadstestamente här.
  • 2. Vårdnadsavtal (VV202) – Detta väljer vårdnadshavare som skriftligen ska underteckna avtal mellan varandra som styrker överenskommelsen mellan vårdnadshavarna om vem som ska ha vårdnaden. Avtalet ska sedan godkännas av socialnämnden i kommunen där barnet är folkbokfört.
  • 3. Enskilt yttrande (VV203) – Detta väljer vårdnadshavare som vill dokumentera sitt yttrande över vem man anser ska vara vårdnadshavare under pågående rättsprocess eller pågående utredning hos Socialtjänsten.
  • 4. Umgängesrätt (VV204) – Skaffa rätt dokumentation gällande umgängesrätt som reglerar barnets umgänge med den andra föräldern.

Så använder du Vårdnadsvalet

Du använder Vårdnadsvalet enkelt och smidigt online på deras webbplats www.vardnadsvalet.se.

När du hyr ut ditt boende kan du upprätta ett hyresavtal med hjälp av ett bostadskort. Bostadskortet omfattar olika typer av boenden såsom: hyresrätt, bostadsrätt, villa, fritidshus, äganderätt, kedjehus, parhus, radhus, kolonistuga, attefallshus eller vid inneboende.

När du hyr ut ditt boende kan du upprätta ett hyresavtal med hjälp av ett bostadskort. Bostadskortet omfattar olika typer av boenden såsom: hyresrätt, bostadsrätt, villa, fritidshus, äganderätt, kedjehus, parhus, radhus, kolonistuga, attefallshus eller vid inneboende. Beställ bostadskort.